Luister Live

RUP Zevergem

12 mei 2021 - 17:27

Het Pintse schepencollege heeft de ‘scopingnota’ voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zevergem goedgekeurd.

Eind vorig jaar vond een publieke inspraakronde plaats op basis van een startnota. Dat het Lokaal bestuur rekening heeft gehouden met de inspraakreacties blijkt uit de scopingnota die als basis zal dienen voor het RUP.

In de scopingnota werden twee woonprojectzones weerhouden. Woonprojectzone 3 aan de Blijpoel werd geschrapt en blijft dus open ruimte. Het maatschappelijk sociaal project wordt geïntegreerd in woonprojectzone 1 tussen het Dorp en het Wijngaardeke. Bovendien wordt de woondichtheid in projectzone 2 gevoelig teruggeschroefd.


Woonprojectzone 1 is gelegen tussen het Wijngaardeke en het Dorp en ligt in woonuitbreidingsgebied maar wordt herbestemd naar woongebied, terwijl het woongebied ten zuiden van de kerk wordt geschrapt en ingekleurd als open ruimte. 20% van projectzone 1 is voorbehouden voor een sociaal maatschappelijk project, gericht op begeleid zelfstandig wonen. Dit project kan minimaal 5 en maximaal 10 woonentiteiten hebben. Het overige deel van de projectzone is gericht op wonen in de vorm van 9 grondgebonden ééngezinswoningen.


In woonprojectzone 2 wordt het aantal woonentiteiten teruggebracht tot twaalf. Deze kunnen gerealiseerd worden als meergezinswoningen en/of grondgebonden woningen met een inplanting op 3 meter achter de huidige rooilijn.

Tot slot zal er ook de mogelijkheid zijn om een kleinhandelsactiviteit te starten. Misschien krijgt Zevergem daar op termijn opnieuw een winkel.

Laatst gespeeld op Radio Accent

Nu speelt

Sugababes

Overload
23:13

Adele

Can i get it
23:09

Chris Rea

I d'ont know what it is but i love it
23:05

Queen

Thank god it's christmas
23:00

Tears For Fears

Shout