Luister Live

Geen grijze muizen meer op Nieuwen Bosch

6 juli 2021 - 13:39

Vanaf 1 september 2021 zullen er geen “grijze muizen” meer flaneren in de straten van Gent. Nieuwen Bosch, een van de oudste katholieke scholen in Gent, schaft immers haar uniform af. De motivering voor deze grote stap: gelijke onderwijskansen zoals ook de stichteres van de school Jullie Billiart die al in 1810 voor ogen had.

De huidige basisschool en humaniora weerspiegelen de diversiteit van de Gentse stadsbevolking en zien die ook als een meerwaarde. De humaniora ziet het als haar expliciete missie om elke jongere gelijke kansen te geven om zich voor te bereiden op hoger onderwijs, ongeacht zijn/haar socio-economische of culturele achtergrond.

Het grijze uniform maakt al deel uit van de geschiedenis van Nieuwen Bosch sinds 1954 maar verdwijnt op 1 september 2021. Van dan af zullen de leerlingen ook via hun kledij hun identiteit kunnen uiten, uiteraard met in achtneming van een aantal kledingvoorschriften.

Het afschaffen van het uniform is al jaren voer voor discussie en heeft een groot draagvlak bij alle partijen die bij schoolgebeuren betrokken zijn (ouders, personeel, leerlingen). Het onderwerp is recent opnieuw aan bod gekomen in de schoolraad en werd unaniem goedgekeurd. Ook het schoolbestuur staat achter de afschaffing.

Laatst gespeeld op Radio Accent

Nu speelt

Dodgy

Good enough
20:59

Dead or Alive

You Spin Me Round (Like A Record)
20:54

Marco Borsato

Een moment (met Rolf Sanchez)
20:50

Rihanna

Pon De Replay
20:46

Level 42

Leaving me now