Krakerswet mist haar doel in Gent – Parket volgt de zaak op de voet

Johan Van Bever
21 september 2023 - 10:46
Krakerswet mist haar doel in Gent – Parket volgt de zaak op de voet

Op 19 september 2023 vond een overleg plaats tussen het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Gent en het kabinet van de burgemeester van Gent in het kader van de actuele problematiek rond het kraken van onbewoonde panden in de stad en de overlast die dit fenomeen met zich meebrengt voor de Gentse bevolking.

Het overleg had tot doel de huidige aanpak en knelpunten te bespreken en het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Gent gaf ook toelichting bij de vervolgingsmogelijkheden die het op dit moment heeft. Wanneer dergelijke dossiers het parket bereiken en de krakers kunnen worden geïdentificeerd worden zij in de praktijk vaak wel degelijk vervolgd, al gebeurt dit niet op basis van de krakerswet.

Het parket Oost-Vlaanderen stelde namelijk bij het in werking treden van de nieuwe bepalingen van de krakerswet (Wet van 18 oktober 2017 gewijzigd door de Wet van 6 december 2022 om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis) vast dat de aangepaste kraakwetgeving onvoldoende slagkracht biedt om een snel en doelmatig antwoord te bieden voor eenieder die met krakers wordt geconfronteerd. Deze vaststelling werd tijdens het overleg verduidelijkt.

Verschillende betrokken diensten kwamen gemeenschappelijk tot de conclusie dat de huidige krakerswet – minstens in een grootstad zoals Gent – haar doel mist, aangezien het geen effectief middel uitmaakt om snel en krachtdadig op te treden tegen krakers van onbewoonde panden.

Dit betekent echter niet dat er door het parket in geen enkel geval overgegaan wordt tot vervolging en bestraffing van krakers van onbewoonde panden. Het parket heeft in geval van bewezen strafbare feiten steeds ten volle alle middelen benut die het momenteel wel ter beschikking heeft en zal dit ook blijven doen. Wanneer andere misdrijven worden vastgesteld (diefstal, vernieling, etc.) en gelinkt kunnen worden aan specifieke personen wordt hieraan zo nodig een gepast gevolg verleend. In verschillende dossiers van het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Gent werden al verdachten gedagvaard en veroordeeld, maar ook in meer ernstige gevallen voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Gent zal zich op dit vlak blijven inzetten om de rechten van de inwoners van de stad maximaal te vrijwaren.

Het parket Oost-Vlaanderen zal dit verder op de voet opvolgen en aan tafel zitten met de betrokken partners, zoals de lokale politiediensten zodat de samenwerking verder geoptimaliseerd wordt. Een eerste overleg met de lokale politie vond reeds plaats zodat snel kan overgegaan worden tot een vlotte informatiedoorstroming en opvolging.

Laatst gespeeld op Accent

09:05
cover of MARIAH CAREY with Hero

MARIAH CAREY

Hero
09:01
cover of CULTURE BEAT with I Like You

CULTURE BEAT

I Like You
08:58
cover of KYLIE MINOGUE with In Your Eyes

KYLIE MINOGUE

In Your Eyes
08:55
cover of BRAINSTORM with My Star

BRAINSTORM

My Star
Bekijk meer platen
X

Stuur een bericht

Wil jij iets kwijt aan onze presentatoren? Vul onderstaand formulier in en stuur jouw bericht.

Het bericht is succesvol verstuurd

Je bericht heeft de studio bereikt. Je kan nu dit venster afsluiten.