Vergunning voor De Ham blijft overeind

Johan Van Bever
26 januari 2024 - 2:17
Vergunning voor De Ham blijft overeind

Raad voor Vergunningsbetwistingen verwerpt het beroep tegen de omgevingsvergunning voor het gecontroleerd overstromingsgebied ‘Ham’ in Wetteren.

Op 20 mei 2022 verleende de Vlaamse Regering aan de Vlaamse Waterweg nv een omgevingsvergunning voor de aanleg van het gecontroleerd gereduceerd getijdengebied ‘Ham’. Deze bijzondere vorm van overstromingsgebied wordt langs de Schelde in Wetteren aangelegd.

Tegen die vergunningsbeslissing ontving de Raad een schorsingsberoep bij uiterst dringende noodzakelijkheid en een vernietigingsberoep, ingesteld door een nabijgelegen bedrijf. Het bedrijf vreest dat het overstromingsgebied haar activiteiten bedreigt. Concreet vreest ze onder andere voor hinder van ‘knijten’. Ze voert verschillende onwettigheden aan.

Het bedrijf argumenteert dat de bevoegde minister de aanvraag op allerlei punten onjuist of onvoldoende heeft beoordeeld. Zo zou onder andere het onderliggende ruimtelijk uitvoeringsplan onwettig zijn en zou het project strijden met het gewestplan. Het bedrijf vindt ook dat de relatie met haar Seveso-bedrijf niet voldoende werd onderzocht en beoordeeld.

Met een arrest van 28 oktober 2022 had de Raad het schorsingsberoep al afgewezen, omdat het bedrijf niet aantoonde dat de zaak uiterst dringend was. De Raad verwerpt nu ook het vernietigingsberoep. De verzoekende partij weet de Raad er niet van te overtuigen dat de bevoegde minister de aanvraag onvoldoende heeft onderzocht, en evenmin dat deze de aanvraag onjuist of kennelijk onredelijk beoordeeld heeft. De Raad verwerpt de zes aangevoerde middelen, waardoor de vergunning overeind blijft.

Laatst gespeeld op Accent

07:08
cover of SUNBLOCK with I

SUNBLOCK

I'll Be Ready
07:04
cover of ALOK FT. BEBE REXHA with Deep In Your Love

ALOK FT. BEBE REXHA

Deep In Your Love
06:57
cover of PAUL RUSSELL with Lil Boo Thang

PAUL RUSSELL

Lil Boo Thang
06:53
cover of ALEXIS JORDAN with Good Girl

ALEXIS JORDAN

Good Girl
Bekijk meer platen
X

Stuur een bericht

Wil jij iets kwijt aan onze presentatoren? Vul onderstaand formulier in en stuur jouw bericht.

Het bericht is succesvol verstuurd

Je bericht heeft de studio bereikt. Je kan nu dit venster afsluiten.